NKK Championatregler på norsk

Nye championatregler

Skrevet av: Inger Handegård Foto av: Inger Handegård

Noen og enhver kan bli surrete i hodet av å se på de mange ulike reglene.

Champion - en tittel mange prøver å oppnå. Reglene for å få denne gjeve tittelen endres med jevne mellomrom. De nye utstillingspremieringene krevde at det kom en revisjon nå.

For utstillingshundene er det ikke særlige endringer. For de som bruker å få bruks championater, er endringene større - spesielt gjelder dette krav til utstillingspremieringer. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene.

Generelt

Alle hovedkrav – certifikat for utstillingschampionat, jaktprøve for jaktchampionat, bruksprøver for brukschampionat osv skal tas i det land hunden vil bli champion.

Tilleggskravene – prøveresultat for utstillingschampionat og utstillingsresultat for jaktchampionat osv – kan tas i hvilket som helst av de nordiske land eller annet oppgitt land.

Hund som har oppnådd championat i et av de nordiske land, blir champion i ytterligere nordiske land når den har oppnådd standardkravene i det landet, og når den oppfyller eventuelle tilleggskrav for rasen.

Utstillingschampion - NUCH

Det generelle kravet er:
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet etter at hunden har fylt 24 måneder.

Mange raser har tilleggskrav for at hunden skal få tittelen NUCH. Disse tilleggskravene er ulike former for brukspremieringer og er ganske så ulike fra rase til rase. Her følger en oversikt over hvilke raser som har tilleggskrav og grovt skissert hvilke tilleggskrav som gjelder.

Schäferhunder må ha bestått NKKs kåringsprøve, ha bestått en av de laveste klassene innen RIK-programmet eller ha opprykk fra D til C på NKKs brukshundprøve.

Samtlige dachshunder må ha to ganger minst 2. premie for to forskjellige dommere på drevprøve, kunsthiprøve eller blodsporprøve.

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika rasene, norsk elghund grå og sort, svensk hvit elghund må ha en gang 1. premie på jaktprøve for elghund (band /løshund).

Finsk spets og norrbottenspets ma ha en gang minst 3. premie på jaktprøve for halsende fuglehund.

Bayersk og hannoveransk viltsporhund må ha minst en 1. premie på blodsporprøve.

Bassetrasene (unntatt basset hound) ma ha minst en 2. premie på drevprøve for bassets.

Beagle, drever og støvere må ha en gang 1. premie på jaktprøve. Hvis jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev og/eller rådyr,
må hunden dessuten minst ha oppnådd 2. premie på prøve på hare.

Samtlige stående fuglehundraser i gruppe 7 (unntatt bracco italiano, drentsche patrijshond, gammel dansk hønsehund, italiensk spinone, stabyhoun) må ha en gang 1. premie i AK på jaktprøve. Alternativt to ganger certifikat i BKK på utstilling, under to forskjellige dommere. Minst ett av
certifikatene må være "stor-cert" og i tillegg 1. premie i VK på jaktprøve.

De øvrige rasene har ingen tilleggskrav for å bli norsk utstillingschampion.

Jaktchampionat - NJCH

Her er det nesten like mange regler som det finnes jakthundraser - så dette oppsettet blir langt fra fullstendig. Det er bare jakthundraser som kan bli jaktchampion.

Border terrier, fox terrier glatthåret, fox terrier ruhåret, jack russell terrier, lakeland terrier, parson russell terrier, tysk jaktterrier, welsh terrier kan bli hichampion - N J(H)CH - dersom de får ett certifikat og to ganger 1. pr under 3 forskjellige dommere på jaktprøve. En gang Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder.

Samtlige dachsraser kan bli drevchampion - N J(D)CH - med tre ganger 1.premie på drevprøve og to ganger minst Very Good på utstilling for to forskjellige dommere. Minst en av utstillingspremieringene må være tatt etter fylte 24 måneder. De samme reglene gjelder for hichampion NJ(H)CH).

Hälleforshund, jämthund, karelsk bjørnhund, laika rasene, norsk elghund
grå og sort, svensk hvit elghund
kan bli løshundchampion - N J(L)CH - med tre ganger 1. premie på løshundprøve. Prøvene må være tatt over minst to jaktår, under fire forskjellige dommere og to ganger Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder under forskjellige dommere. De kan også bli bandhundchampion - N J(B)CH - med ganske like krav.

Finsk spets og norrbottenspets kan bli N JCH med to ganger 1. premie på jaktprøve for to forskjellige dommere. De har ingen krav om utstillingspremiering.

Alpinsk dachsbracke, bayersk viltsporhund, hannoveransk viltsporhund kan bli schweisshundprøvechampion - N J(SCH)CH - De må oppnå gode poeng på tre prøver for minst to forskjellige dommere. Dersom hunden er norsk viltsporchampion trenger den kun en ny premiering. I tillegg må den ha minst en Excellent på utstilling etter fylte 24 måneder for bayersk og hannoveransk
viltsporhund. For alpinsk dachsbracke er aldersgrensen 15 måneder.

Alpinsk dachsbracke kan også bli drevchampion - N J(D)CH - med tre ganger 1. premie på jaktprøve for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Very God på utstilling etter fylte 15 måneder.

Basset rasene, beagle, drever og støver-rasene kan også bli N J(D)CH med tre ganger 1 premie på drevprøve under tre forskjellige dommere. I tillegg kreves to ganger Good på utstilling etter fylte 24 måneder under forskjellige dommere. Støver-rasene kan ta sin utstillingspremiering etter fylte 15. måneder... Støvere kan også bli revechampion - N J(R)CH. Kravene er lik drevchampionat.

Alle stående fuglehunder i gruppe 7 kan bli NJCH dersom de har oppnådd minst 25 poeng på jaktprøve og Very Good på utstilling etter fylte 24 mnd. Poengene kan sankes på mange prøver der premiegrad gir ulike poeng. Maks poeng oppnåelig på en prøve er 10 poeng. Den må også ha noen tilleggspremieringer. De kan også bli kombinert jaktchampions - N J(K)CH.

Retrievere kan bli N JCH med tre ganger 1. premie jaktprøve i EK under tre forskjellige dommere, samt godkjent praktisk jaktprøve. Hunden må være utstillingspremiert med minimum Sufficient.

Spanielrasene og wachtelhund kan bli N JCH med tre ganger 1. premie jaktprøve i EK i Norge for to forskjellige dommere og to ganger minst Good på utstilling etter fylte 24 måneder under to forskjellige dommere.

Ser vi på kravene så må de fleste rasene må ha tre topp premieringer på jaktprøve. Det er kun to raser som ikke trenger utstillingspremiering mens kravene ellers varierer fra Sufficient til Excellent. Et STORT sprik, med andre ord.

Øvrige bruks-championater

Her ser jeg ikke i detalj på selve bruks-kravene, da de varierer så mye, men på kravene til utstillingspremieringer og hvilke raser som kan få hvilke titler.

Norsk brukschampionat - NBCH - gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat under minst to forskjellige dommere. En gang minst (kravet mangler i regelverket!) etter fylte 24 måneder på utstilling.

Norsk brukschampionat internasjonal prøve - N BCH IP - gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat på RIK prøve under minst to forskjellige dommere. Minst Very Good etter fylte 24 måneder på utstilling.

Norsk lydighetschampionat - N LCH - gjelder samtlige raser:
Tre ganger 1. premie i Eliteklasse under tre forskjellige dommere. Minst en gang Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder.

Norsk agilitychampionat - N ACH - gjelder samtlige raser:
Tre ganger certifikat. hvorav minst ett på NKK
stevne, under tre forskjellige
dommere samt minst Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder.

Norsk agility hoppchampionat - N A(H)CH - gjelder samtlige raser:
Tre ganger Cert (H) under tre forskjellige dommere hvor minst 1 Cert er oppnådd på stevne arrangert av NKK. I tillegg minst Very Good på utstilling etter fylte 15 måneder.

Norsk viltsporchampionat - N VCH - gjelder samtlige raser:
Tre ganger 1. premie på blodsporprøve i Norge under tre forskjellige dommere. Minst en av premiene må være oppnådd på ordinærprøve. To ganger minst Very Good på utstilling under to forskjellige dommere, hvor av en
Very Good må være oppnådd etter fylte 24 måneder.

Norsk championat - N CH - gjelder retrieverrasene:
Hund som er N UCH samt har 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere.

Norsk trekkhundchampionat - N TCH:
Grønlandshund og Samojedhund:

Grovt sagt 3 cert og som tas over minimum 2 år. I tillegg minst en gang Good etter fylte 15. måneder på utstilling.
Alaskan malamute, siberian husky:
Som over med minst ett cert må oppnås etter 24 mndr.

Norsk vannprøvechampionat - N (VP)CH:
Landseer, Leonberger, Newfoundlandshund:

Alt I: Tre certifikat på vannprøver i Norge, samt minst Good etter fylte 15 måneder på offisiell utstilling i et av de nordiske land.
Alt 2: To certifikat på vannprøver i Norge, samt et certifikat etter fylte 15 måneder på utstilling

Norsk lure-coursing championat - NLCCH:
Samtlige raser i gruppe 10, samt etnahund, faraohund og podenco
rasene:

Tre ganger certifikat på nasjonal lure
coursing prøve, under to forskjellige
dommerpar. Det må ha gått minst ett år og en dag mellom første og siste certifikat. En gang minst Very Good etter fylte 15 måneder på utstilling.

Den gamle blåsløyfa var enklere å oppnå enn dagens Very good...

Merkelige forskjeller

Dersom vi ser på de championatene som er oppnåelig for alle raser, kan man bli ganske så forvirret. Jeg kan bli lydighetchampion og/eller agility champion med hunden min når den er 15 måneder gammel og har sine bruksmeritter og minst en gang Very good på utstilling. Den nye Very good er i følge NKK vanskeligere å oppnå enn blåsløyfa vi hadde tidligere.

Vil du bli brukschampion må du vente med å stille ut hunden din til den har fylt 24 måneder. Vil du bli viltsporchampion må den stilles ut to ganger - en gang tidligst etter 15 måneder og en gang etter fylte 24 måneder.

Så dersom hunden min er både brukschampion, agilitychampion, lydighetschampion og har de sporpremieringene den trenger for å bli viltsporchampion - må den vente med sin tittel til den har vært på to utstillinger. Merkelig?

Jeg lurer også på om det er bevisst at kravene til utstillingspremiering har steget - eller om dette er en tilfeldig handling. Good tilsvarer jo nedre grense for den tidligere blåsløyfa.

Hentet fra NKK si hjemmeside.